معلومات

البطولة
Coppa Italia A1 Women
تاريخ المباراة
17 شباط 2018
Kick-off
18:00
الملعب
Pala Dozza (Bologna)
عدد الجماهير
3632
نه Agil Volley Trecate 27 27 20 25 15 3
Volley Monza 25 29 25 19 13 2

Agil Volley Trecate

# الاسم نقاط Ser Rec ATT
T E نقاط T E T E
1 A. Vasilantonaki 0 0 0 0 0 0 1 0
3 L. Camera 0 0 0 0 0 0 0 0
4 C. Plak * 20 19 7 1 19 3 48 1
5 L. Gibbemeyer * 7 23 1 0 0 0 7 0
7 S. Enright 0 0 0 0 0 0 1 1
8 K. Skorupa * 1 21 1 0 0 0 1 0
9 S. Bonifacio 0 2 0 0 0 0 2 0
10 C. Chirichella * 17 13 2 0 1 0 22 3
11 S. Sansonna 0 0 0 0 47 4 0 0
12 F. Piccinini * 4 18 1 0 27 3 12 2
15 G. Zannoni 0 1 0 0 6 2 0 0
18 P. Egonu * 35 17 2 2 1 0 60 5
Totals 84 114 14 3 101 12 154 12

Volley Monza

# الاسم نقاط Ser Rec ATT
T E نقاط T E T E
1 S. Ortolani * 28 18 2 1 1 0 62 5
2 H. Orthmann 0 4 0 0 0 0 0 0
3 C. Arcangeli 0 0 0 0 24 2 0 0
5 M. Balboni 0 0 0 0 0 0 0 0
6 T. Dixon * 10 13 0 1 1 0 19 2
7 F. Devetag * 0 3 0 0 3 0 2 1
8 S. Candi 7 15 0 0 3 0 11 1
10 E. Begic * 18 17 0 3 32 1 33 2
11 I. Bonvicini 0 0 0 0 0 0 0 0
12 M. Hancock * 4 19 4 1 0 0 10 2
16 H. Havelková * 16 22 4 2 36 1 48 6
17 S. Loda 0 0 0 0 0 0 0 0
18 R. Rastelli 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 83 111 10 8 100 4 185 19

معلومات إضافية

الحكام
O. Satanassi

البطولات