معلومات

البطولة
Superior Nacional
تاريخ المباراة
12 تـمـوز 2018
Kick-off
02:00
نه Santeros de Aguada 24 21 24 18 87
Piratas de Quebradillas 15 18 25 16 74

مباريات Santeros de Aguada

مباريات Piratas de Quebradillas

البطولات