معلومات

البطولة
LMB
تاريخ المباراة
13 تـمـوز 2018
Kick-off
02:00
النهائي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Pericos de Puebla 1 1 0 1 0 2 2 1 X 8
Saraperos de Saltillo 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4

الضرب

مباريات Pericos de Puebla

مباريات Saraperos de Saltillo

البطولات